folder NIDS Code Sheets

Documents

pdf Afrikaans

By 60 downloads

Download (pdf, 70 KB)

NIDS-CodeSheetV31Afr.pdf

NIDS Code Sheet V3.1 in Afrikaans.

pdf English

By 68 downloads

Download (pdf, 66 KB)

NIDS-CodeSheetV3.1English.pdf

NIDS Code Sheet V3.1 in English.

pdf isiNdebele

By 53 downloads

Download (pdf, 79 KB)

NIDS-CodeSheetV3Isindebele.pdf

NIDS Code Sheet V3.1 in isiNdebele.

pdf isiXhosa

By 57 downloads

Download (pdf, 77 KB)

NIDS-CodeSheetV31IsiXhosa.pdf

NIDS Code Sheet V3.1 in isiXhosa.

pdf isiZulu

By 62 downloads

Download (pdf, 76 KB)

NIDS-CodeSheetV31IsiZulu.pdf

NIDS Code Sheet V3.1 in isiZulu.

pdf Sepedi

By 54 downloads

Download (pdf, 77 KB)

NIDS-CodeSheetV31Sepedi.pdf

NIDS Code Sheet V3.1 in Sepedi.

pdf Sesotho

By 62 downloads

Download (pdf, 76 KB)

NIDS-CodeSheetV31Sesotho.pdf

NIDS Code Sheet V3.1 in Sesotho.

pdf Setswana

By 69 downloads

Download (pdf, 78 KB)

NIDS-CodeSheetV31Setswana.pdf

NIDS Code Sheet V3.1 in Setswana.

pdf Siswati

By 50 downloads

Download (pdf, 76 KB)

NIDS-CodeSheetV31Siswati.pdf

NIDS Code Sheet V3.1 in Siswati.

pdf Tshivenda

By 68 downloads

Download (pdf, 156 KB)

NIDS-CodeSheetV31Tshivenda.pdf

NIDS Code Sheet V3.1 in Tshivenda.

pdf Xitsonga

By 46 downloads

Download (pdf, 78 KB)

NIDS-CodeSheetV31Xitsonga.pdf

NIDS Code Sheet V3.1 in Xitsonga.